Ładowanie...

Przedsiębiorca w sposób szybki – bo zaledwie w parę minut i łatwy może wygenerować ze swojego systemu księgowego JPK i przesłać go mailem do banku:

 • gdy wnioskuje o nowy kredyt – na adres wskazany przez doradcę, bądź
 • gdy jest zobowiązany do dostarczania danych finansowych z uwagi na bieżący monitoring spłacanego kredytu – na adres: monitoring@bankrumia.pl

 

Jaki jest cel JPK

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zniesienie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Dostęp do uporządkowanych danych ma pozwolić na szybsze wykonanie analizy oraz przyśpieszyć potwierdzanie prawidłowości rozliczeń.

Reasumując JPK to:

 • oszczędność czasu
 • wiarygodność danych wysyłanych przez firmę
 • minimalizacja wystąpienia błędów
 • przyjazna dla użytkownika forma graficzna, umożliwiająca szybkie zorientowanie się w sytuacji firmy, a co za tym idzie podjęcia właściwych decyzji na poziomie operacyjnym

 

Korzyści z JPK

JPK ma przynieść również korzyść samym przedsiębiorstwom. Przedsiębiorcy zyskali nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych. Dzięki JPK otwierają się nowe możliwości, m.in.:

 • przesłania pliku JPK e-mailem, bez drukowania danych finansowych, podpisywania i dostarczania ich do banku osobiście
 • szybkiej identyfikacji ogólnej oceny finansowej
 • pogłębionej analizy przychodów i kosztów oraz czynników, które na nie wpłynęły
 • oceny wartości ekonomicznej oraz jej stabilności dla kluczowych odbiorców i dostawców
 • kontrolowania stabilności finansowej poprzez analizę najbardziej istotnych wskaźników finansowych
 • podsumowania operacyjnej działalności, pozwalającej na szybką identyfikację nakładów prac operacyjno-księgowych
 • świadomej ocena ryzyka zagrożeń na podstawie modelowania różnych scenariuszy „Co jeśli?”

 

Do Banku możesz przesłać następujące JPK

 • JPK_KR – jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych,
 • JPK_VAT – jednolity plik kontrolny ewidencji VAT;
 • JPK_PKPIR – jednolity plik kontrolny podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • sprawozdanie wysyłane do KRS