Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu „Polityce Cookies

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Oferta Dla Biznesu Bankowość mobilna Aplikacja Portfel SGB

Postanowienia ogólne:

§ 1

 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Portfela SGB dla posiadaczy kart/użytkowników kart/ użytkowników.
 2. Portfel SGB jest udostępniany przez wydawcę licencjonowanego.
 3. Posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portfela SGB zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po Portfelu SGB.
 4. W celu umożliwienia funkcjonowania Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne określone przez Bank w Przewodniku po Portfelu SGB, z uwzględnieniem zapewnienia dostępu do Internetu, co może mieć wpływ na wykorzystywanie limitu transferu danych i ewentualne ponoszenie niezależnych od Banku opłat na rzecz dostawców Internetu.
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z aplikacji są pokrywane przez posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika na podstawie umów zawartych przez niego z dostawcą Internetu.
 6. Bank udostępnia informacje o wymogach technicznych, jak i o sposobie instalacji i obsługi Portfela SGB w placówkach oraz na stronie internetowej Banku.
 7. Posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portfela SGB w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i przewodnikiem po Portfelu SGB.

Usługi  dostępne w Portfelu SGB 

§ 2

 1. Portfel SGB stanowi dodatkowy elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik może aktywować:
 1. Bank może udostępnić dodatkowe usługi w Portfelu SGB wymagające autoryzacji klienta kodem SMS wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika; Bank może udostępnić posiadaczom kart/użytkownikom kart/użytkownikom inne środki autoryzacji opisane w Przewodniku po Portfelu SGB.
 2. Szczegółowy zakres usług dostępnych w aplikacji mobilnej określa Przewodnik po Portfelu SGB.
 3. Przewodnik, o którym mowa w ust. 3 stanowi instrukcję użytkowania Portfela SGB i zmiany w nim wprowadzone nie wymagają powiadamiania klienta w trybie przewidzianym dla regulaminu; aktualna treść Przewodnika po Portfelu SGB zamieszczona jest na stronie internetowej Banku oraz jest dostępna w placówkach Banku.
 4. Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu usług dostępnych w Portfelu SGB przekazywana jest posiadaczowi karty/użytkownikowi karty/użytkownikowi w Portfelu SGB.

Aktywacja usług

§ 3

 1. Posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik wnioskuje o usługi poprzez wprowadzenie do Portfela SGB wymaganych danych dotyczących karty: nr karty, data ważności, kod CVC/CVV, a w przypadku karty mobilnej Visa identyfikatora użytkownika i kodu aktywacyjnego.
 2. Celem aktywacji usług Portfel SGB Bank wysyła kod SMS na numer telefonu komórkowego klienta, z zastrzeżeniem §2 ust 2, który klient wprowadza do Portfela SGB.
 3. Jeżeli klient nie wskazał w Banku numeru telefonu, o którym mowa w ust. 2, Bank w Portfelu SGB wskazuje numer, pod którym można dokonać telefonicznej aktywacji Portfela SGB.

Zabezpieczenie dostępu do Portfela SGB

§ 4

 1. Podczas aktywacji Portfela SGB posiadacz karty/użytkownik karty/użytkownik nadaje kod dostępu do Portfela SGB, który może zostać przez niego zmieniony.
 2. Dostęp do Portfela SGB może być zablokowany przez posiadacza karty lub użytkownika karty lub użytkownika karty lub użytkownika – w sposób analogiczny dla zastrzeżeń kart opisany w § 90 Regulaminu.
 3. W przypadku zablokowania Portfela SGB przez posiadacza karty/użytkownika karty/użytkownika informacje o sposobie postępowania w takiej sytuacji zawarte są w przewodniku, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego załącznika.