Ładowanie...

Środki finansowe na remont, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa.

W tej kategorii mieszczą się wszelkiego rodzaju inwestycje w zakup nieruchomości, wyposażenia, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, czy środków transportowych. Kredyt inwestycyjny poprawia zdolności wytwórcze firm. 

Zobacz jakie są Twoje korzyści

  • warunki umowy dopuszczają uruchomienie karencji w spłacie kapitału
  • okres kredytowania dopasowany do potrzeb klienta i okresu prowadzenia inwestycji nawet do 20 lat (możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału)

  • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego

  • finansowanie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych oraz refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  • wykorzystanie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach

  • możliwość skredytowania prowizji przygotowawczej w celu budowy, przebudowy, modernizacji budynków

Przeznaczenie kredytu

Finansowanie różnych przedsięwzięć inwestycyjnych (zakup nieruchomości, wyposażenia, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, środków transportowych, itp.).

Obowiązująca Taryfa opłat i prowizji