Ładowanie...

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje dotyczące wniosku Dobry Start, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
  • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz oraz wypłaty świadczenia Dobry Start.

Gdzie otrzymasz pomoc