Ładowanie...

Dyrektorzy

Małgorzata Błaszczyk – Dyrektor Zespołu Sprzedaży

Małgorzata Błaszczyk

Dyrektor Zespołu Sprzedaży
Mariola Szmukała – Dyrektor Oddziału w Rumi

Mariola Szmukała

Dyrektor Oddziału w Rumi
Katarzyna Kasprzyk – Dyrektor Oddziału w Kosakowie

Katarzyna Kasprzyk

Dyrektor Oddziału w Kosakowie
Jakub Mathea – Dyrektor Oddziału w Wejherowie i Oddziału w Redzie

Jakub Mathea

Dyrektor Oddziału w Wejherowie i Oddziału w Redzie
Justyna Damrath – Dyrektor Oddziału w Bojanie

Justyna Damrath

Dyrektor Oddziału w Bojanie
Iwona Brauza – Dyrektor Oddziału w Szemudzie

Iwona Brauza

Dyrektor Oddziału w Szemudzie
Agata Paradowska – Dyrektor Oddziału w Lęborku

Agata Paradowska

Dyrektor Oddziału w Lęborku
Dariusz Bednarz – Dyrektor Oddziału w Łebie i Filii w Wicku

Dariusz Bednarz

Dyrektor Oddziału w Łebie i Filii w Wicku
Artur Rymanowski – Dyrektor Oddziału w Czarnej Dąbrówce i Filii w Cewicach

Artur Rymanowski

Dyrektor Oddziału w Czarnej Dąbrówce i Filii w Cewicach
Hanna Reszka - Koordynator Centrum Bankowości Bezpośredniej

Hanna Reszka

Dyrektor Bankowości Bezpośredniej
Anetta Wieszczyńska – Dyrektor Centrum Bankowości Bezpośredniej

Anetta Wieszczyńska

Dyrektor Bankowości Bezpośredniej
Wioletta Kwaśniewska – Dyrektor Centrum Bankowości Bezpośredniej

Wioletta Kwaśniewska

Dyrektor Bankowości Bezpośredniej
Marcin Formella – Dyrektor Centrum Bankowości Bezpośredniej

Marcin Formella

Dyrektor Bankowości Bezpośredniej
Anna Kosowska - Dyrektor Centrum Bankowości Bezpośredniej

Anna Kosowska

Dyrektor Bankowości Bezpośredniej
Joanna Michalak - Dyrektor Centrum Bankowości Bezpośredniej

Joanna Michalak

Dyrektor Bankowości Bezpośredniej
Tomasz Szostak - Dyrektor Centrum Bankowości Bezpośredniej

Tomasz Szostak

Dyrektor Bankowości Bezpośredniej
Joanna Wilgan – Dyrektor Zespołu Produktów i Komunikacji

Joanna Wilgan

Dyrektor Zespołu Produktów i Komunikacji
Hanna Gorzkiewicz – Dyrektor Zespołu Ryzyka Bankowego  oraz Zespołu Zgodności i Kontroli

Hanna Gorzkiewicz

Dyrektor Zespołu Ryzyka Bankowego
Agnieszka Konkel - p.o. Dyrektora Zespołu Zgodności i Kontroli

Agnieszka Konkel

Dyrektor Zespołu Zgodności i Kontroli
Hanna Nowak – Zastępca Dyrektora Zespołu Sprzedaży

Hanna Nowak

Dyrektor Zespołu Obsługi Kredytów
Marzena Wiczling – Dyrektor Zespołu Analiz Kredytowych

Marzena Wiczling

Dyrektor Zespołu Analiz Kredytowych
Dorota Morzycka – Dyrektor Zespołu Monitoringu i Windykacji

Dorota Morzycka

Dyrektor Zespołu Monitoringu i Windykacji
Anna Kozub – Dyrektor Zespołu Administrowania Rachunkami

Anna Kozub

Dyrektor Zespołu Administrowania Rachunkami
Aneta Olszewska – Dyrektor ds. doskonalenia organizacji

Aneta Olszewska

Dyrektor ds. Doskonalenia Organizacji
Małgorzata Matczak – Dyrektor Zespołu Kadr i Administracji

Małgorzata Matczak

Dyrektor Zespołu Kadr i Administracji
Piotr Hirsz – Dyrektor Finansowy

Piotr Hirsz

Dyrektor Finansowy
Anna Kotowska – p.o. Kierownika Sekcji PPPFiT

Anna Kotowska

Kierownik Sekcji PPPFiT