Ładowanie...

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest postrzegana jako element zarządzania oraz rodzaj działalności strategicznej, która aktywnie wspiera wizerunek banku zarówno w życiu codziennym, jak i w mediach, jako firmy społecznie odpowiedzialnej. Zgodnie z naszą misją jesteśmy blisko naszej lokalnej społeczności i wspieramy wiele inicjatyw oraz pomysłów ludzi stąd. Chcemy być jak najlepszym sąsiadem! Chętnie włączamy się w akcje społeczne, jak również wspieramy różnorodne inicjatywy sportowe i kulturalne.

 

W przyjętym przez bank modelu biznesowym uwzględniamy odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec otoczenia. Równie istotne, jak zapewnienie długoterminowego rozwoju naszej organizacji, jest dla nas prowadzenie naszej działalności biznesowej w sposób etyczny, prospołeczny, propracowniczy i prośrodowiskowy. To dlatego staramy się, aby wszystkie nasze działania przyczyniały się do znaczącej poprawy świata, w którym żyjemy. Ważne dla nas jest to, abyśmy zarówno my teraz, jak i przyszłe pokolenia, mogli cieszyć się jego wszystkimi zasobami.

 

Od lat otaczamy szczególną opieką regiony, w których realizujemy swoją działalność. Środki pieniężne przekazujemy głównie na wydarzenia, które integrują lokalną społeczność, na inicjatywy wspierające edukację oraz krzewienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jak również na wydarzenia wspierające budowanie świadomości i kultury małego trójmiasta kaszubskiego wraz z miejscowościami, w których są osadzone oddziały banku. Rocznie wspieramy kilkadziesiąt inicjatyw o różnym charakterze.

Zobacz jak Was wspieramy