Ładowanie...
KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.), które dotyczą wszystkich banków, instytucje finansowe są zobowiązane do działania w celu zapobiegania przestępczości finansowej, w tym praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji i zorganizowanej przestępczości. Aby spełnić te przepisy, banki muszą przestrzegać zasad "Poznaj swojego klienta" (KYC), co wymaga od nas:

  • posiadania aktualnych danych osobowych oraz dokumentów, by móc potwierdzić Twoją tożsamość
  • wiedzy o pochodzeniu środków, które wpływają na Twoje konto, by wykluczyć ryzyko związane z działalnością przestępczą.

KYC z perspektywy banku...

Standardy KYC służą zapobieganiu nieuczciwym operacjom finansowym oraz hamowaniu działań korupcyjnych, finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy. Ich wprowadzenie jest niezbędne, by banki nie były wykorzystywane do działań nielegalnych, co mogłoby zagrozić finansowemu bezpieczeństwu uczciwych klientów.

...i klientów

Procedura KYC ma także pozytywny wpływ na dobro klientów! Dzięki niemu jesteśmy w stanie zapewnić ochronę naszym klientom przed wyborem niewłaściwych partnerów biznesowych. Dodatkowo, obniżamy ryzyko utraty dobrej opinii oraz ryzyko nieświadomego uczestnictwa w działaniach przestępczych, takich jak pranie brudnych pieniędzy czy wspieranie terroryzmu.

Co sprawdzamy w ramach procedury KYC

cel nawiązania relacji

(korzystania z produktów)

charakter i zakres 

działalności  firmy

strukturę właścicielską

Twojej firmy

aktualność danych 

reprezentantów firmy

kontrahentów i zasadność 

nawiązanej relacji

status podatkowy

oraz rezydencję

źródło pochodzenia

środków pieniężnych

aktualność dokumentów

tożsamości

Dlaczego zdarza się, że prosimy o aktualizację dokumentów i/lub złożenie oświadczeń

Obowiązek dbania o aktualizację dokumentu tożsamości oraz oświadczenia o źródle pochodzenia pieniędzy nakładają na nas przepisy prawa, m.in. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.). 

Co zrobić, jeśli obejmie Cię procedura KYC

Kontakt ze strony banku

Jakich dokumentów możesz potrzebować?

W jaki sposób dostarczyć do nas dokumenty?