Ładowanie...

Przekonaj się jak konkurencyjna jest nasza oferta! 

Czym jest mieszkaniowy rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, tj. na poczet ceny nabycia prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej. W naszej ofercie znajdziesz dwa rodzaje rachunku powierniczego: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata deweloperowi środków na nim zdeponowanych następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej, a ściślej – po kontroli banku i stwierdzeniu, że zakończono dany etap realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego (zazwyczaj 4 etapy).

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata deweloperowi środków na nim zdeponowanych następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej, a ściślej – po otrzymaniu przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo będące przedmiotem danej umowy deweloperskiej, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.

Zobacz jakie są Twoje korzyści

  • indywidualne podejście
  • atrakcyjna oferta cenowa przygotowana „od ręki”
  • możliwość negocjacji przedstawionej oferty cenowej
  • bezpośredni kontakt z doradcą
  • wypłata środków w ciągu 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji
  • raport początkowy i okresowy w ciągu 5 do 10 dni roboczych
  • brak opłaty za potwierdzenie cesji

Obowiązująca Taryfa opłat i prowizji

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.