Ładowanie...
Zadbaj o aktualne dane w banku

Dbaj o bezpieczeństwo swoich finansów i w pełni korzystaj z naszych usług. Zgodnie z nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jesteśmy zobowiązani do aktualizowania Twoich danych osobowych oraz dokumentów.

Robimy to po to, aby:

 • prawidłowo dbać o Twoje pieniądze i realizację umowy, którą zawarliśmy,
 • wypełniać obowiązki wynikające z Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • cyklicznie potwierdzać i aktualizować Twoje dane oraz dokumenty, co pozwala nam rzetelnie identyfikować Ciebie oraz osoby upoważnione.
Aktualizacji danych należy dokonać
 • niezwłocznie – w przypadku, gdy Twój dokument tożsamości już stracił ważność
 • najpóźniej w momencie uzyskania nowego dokumentu tożsamości – w przypadku, gdy jesteś w trakcie wyrabiania nowego dokumentu
 • w terminie 14 dni od daty otrzymania od banku pisma: „Wezwanie do aktualizacji danych”
Jak zaktualizować swoje dane?
 • osobiście w oddziałach banku
 • poprzez bankowość internetową SGB24 w zakładce „Zapytania i Zmiany”

Zaloguj się do konta w SGB24. Po lewej stronie wybierz zakładkę „Zapytania i Zmiany”, a następnie kliknij przycisk „Złóż” w prawym górnym rogu. Z listy rozwijanej  wybierz opcję „Zmiana danych osobowych w BO”. Tutaj zaktualizujesz swój dokument tożsamości oraz e-mail, a także adres zamieszkania i adres korespondencyjny.

Nie zapomnij o załączniku w postaci skanu lub zdjęć dokumentu, który zmieniasz!

Będziemy Ci przypominać o obowiązku aktualizacji danych
 • smsem na 2 miesiące przed datą utraty ważności dokumentu tożsamości
 • wysyłając pismo „Wezwanie do aktualizacji danych”
Co może spowodować brak aktualizacji danych?
 • blokadę możliwości wykonywania transakcji, w szczególności w systemie bankowości internetowej
 • wypowiedzenie umowy rachunku bankowego