Ładowanie...

Wydawanie opinii i zaświadczeń

WNIOSKI O WYDANIE OPINII I ZAŚWIADCZEŃ

Zaświadczenia lub opinie bankowe są wydawane na wniosek klienta składanego na wzorze obowiązującym w banku. Wzory można pobrać na stronie banku poniżej niniejszej treści. Wniosek o wydanie zaświadczenia lub opinii można złożyć w poniższych formach:

  1. wniosku pisemnego na wzorze określonym przez bank (patrz formularze poniżej) w placówce banku;
  2. dokumentu elektronicznego – wniosku podpisanego opatrzonego podpisem kwalifikowanym przesłanym na adres mailowy Banku: zar@bankrumia.pl
  3. wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej jako wiadomość wysłana z zakładki „zapytania i zmiany” (zgodnie z instrukcją dostepną poniżej)

 

W przypadku złożenia wniosku osobiście w placówce banku sporządzony dokument zaświadczenia/opinii może być przesłany przez bank na wskazany przez klienta adres e-mail.