Ładowanie...

Kredyt w rachunku bieżącym to stały

i wygodny dostęp

do gotówki

Kredyt dla firm w rachunku bieżącym wypełnia potrzeby klientów, którzy w swoich firmach zostali zaskoczeni niespodziewanymi wydatkami operacyjnymi. Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia zatem pokrycie kosztów związanych z działalnością produkcyjną lub usługową, bez których nastąpiłyby przestoje lub utrata płynności finansowej. 

Zobacz jakie są Twoje korzyści

  • okres kredytowania do 5 lat
  • sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
  • korzystne oprocentowanie, liczone od kwoty wykorzystania limitu
  • możliwość skredytowania prowizji przygotowawczej

Przeznaczenie

Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Obowiązująca Taryfa opłat i prowizji