Ładowanie...

Witamy w strefie udziałowca!

Przedstawiamy tu najważniejsze informacje dla członków naszego banku.

 

Od udziałowców bank szczególnie wymaga, aby byli lojalnymi klientami i ambasadorami marki, którzy swoją aktywną postawą przyczyniają się do urzeczywistnienia wizji i misji banku. Wszyscy członkowie powinni współdziałać, realizując strategiczne cele banku oraz dbać o bezpieczeństwo jego funkcjonowania.

Organy banku

RADA NADZORCZA - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością banku

 

PREZYDIUM RADY - organizuje pracę Rady Nadzorczej

 

KOMITET AUDYTU - dostarcza wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem

 

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH - wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, rozpatruje sprawozdania Zarządu banku oraz Rady Nadzorczej, a także sprawozdania finansowe, rozpatruje i zgłasza wnioski oraz opinie w sprawach omawianych na obradach Zebrania Przedstawicieli

Termin spotkania:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI - to najwyższy organ banku, który m.in. uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej banku, rozpatruje sprawozdania Rady, zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe oraz podejmuje uchwały co do wniosków Członków banku, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Termin spotkania:

 

Galeria zdjęć

Wybrane kategorie do wyświetlenia tylko tych galerii:

Bądź z nami na bieżąco

Realizujemy pomysły ludzi stąd