Ładowanie...

Ład korporacyjny

Polityka Ładu Korporacyjnego określa zasady działania organów naszego banku oraz funkcjonowanie jego systemów i procesów. Kształtuje wzorcowe relacje z udziałowcami, klientami i pozostałymi interesariuszami oraz zwiększa efektywność nadzoru wewnętrznego, kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych oraz organów statutowych.

 

Bank Rumia Spółdzielczy uznając wartość zasad określonych w tym dokumencie dokłada należytej staranności w kształtowaniu relacji wewnętrznych i zewnętrznych banku z jego udziałowcami, klientami, jak również z organizacjami i instytucjami w zgodności z tymi zasadami.