Ładowanie...

Czym jest gwarancja de Minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

 

W ramach podpisanego oświadczenia bank będzie mógł zaoferować przedsiębiorcy:

 

Gwarancję de Minimis –  realizowaną w ramach rządowego programu “Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”

  • zakres gwarancji – do 60 % kwoty kredytu,
  • opłata prowizyjna – 0,5 % kwoty gwarancji w przypadku zmian kredytu i gwarancji albo gwarancji powodujących konieczność jej uiszczenia, jak również z tytułu okresów rocznych gwarancji przypadających od tego dnia,
  • maksymalna kwota gwarancji – 5 mln zł,
  • maksymalny okres gwarancji kredytu obrotowego – 60 miesięcy,
  • maksymalny okres gwarancji kredytu inwestycyjnego – 120 miesięcy.

Łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji de minimis (wraz z zaangażowaniem wynikającym z tytułu gwarancji udzielonych do dnia 30 czerwca 2018 r.) dotyczących udzielonych jednemu Kredytobiorcy kredytów nie może przekroczyć 5 mln zł.

 

Więcej o rozwiązaniach systemowych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

BGK_Logo_RGB-JPG                   de minimis_czerwone logo