Ładowanie...
Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz  pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

 

Szczególne rozwiązania pomocowe dla MŚP  dotkniętych trudną sytuacją biznesową, spowodowaną pandemią COVID-19 zostały wdrożone w ramach oferty gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego:

 • Zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • Brak prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji.
 • Obowiązek spełnienia warunku braku zaległości w ZUS/US na 1 lutego 2020 r.
 
W ramach podpisanego oświadczenia Bank będzie mógł zaoferować przedsiębiorcy następujące rodzaje gwarancji:

 

1. Gwarancję de Minimis –  realizowaną w ramach rządowego programu “Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”

Gwarancja ta zabezpiecza:

 • 80% kwoty kredytu do 31.12.2022 r. (standardowo 60 % kwoty kredytu),
 • jest bezpłatna do 31.12.2022 r. (standardowo 0,5% kwoty gwarancji),
 • do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego (standardowo do 27 miesięcy),
 • do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (standardowo do 99 miesięcy),
 • dla firm, które w dniu 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.

2. Gwarancję PLG-FGR – której celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania.

Gwarancja ta zabezpiecza:

 • 80% kapitału kredytu,
 • do 51 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • do 183 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy, gdy jest pomoc de minimis),
 • jest bezpłatna.

Więcej o rozwiązaniach systemowych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

BGK_Logo_RGB-JPG                   de minimis_czerwone logo