Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Polityce Cookies

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

O Banku

 

Bank Rumia Spółdzielczy powstał 17 lipca 1950 jako Gminna Kasa Spółdzielcza Rumi z odpowiedzialnością udziałami. Inicjatorami założenia Banku byli miejscowy rolnicy, kupcy i rzemieślnicy. Zgromadzenie założycielskie ustaliło, że spółdzielnia będzie miała swoją siedzibę w Rumi, a jej działalność będzie obejmowała miejscowości położone w gminach: Rumia, Kosakowo, Chwaszczyno. Pierwszą siedzibą Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rumi był budynek przy ulicy Starowiejskiej 20 w Rumi.

17 czerwca 1962 roku Walne Zgromadzenia Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rumi z odpowiedzialnością udziałami, podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy w Rumi.

W 1967 roku centrala banku została przeniesiona na ulicę Dąbrowskiego 1 w Rumi, w tym roku poszerzono teren działalności banku o wsie: Łężyce, Zbychowo, Reszki.

W 1975 roku Bank Spółdzielczy w Rumi przejął od Banku Spółdzielczego w Pucku dwie jednostki organizacyjne na terenie Kosakowa i Pogórza.

Kolejną ważną zmianą dla spółdzielczości bankowej, a w tym dla Banku Spółdzielczego w Rumi, było utworzenie w 1975 roku Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), który stał się do 1990 roku centralnym związkiem organizacyjnym banków spółdzielczych.
Od 1990 roku banki spółdzielcze zaczęły działać na zasadzie pełnej samodzielności prawnej i ekonomicznej. W 1994 roku została uchwalona ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, na podstawie której powstała trójszczeblowa struktura, a banki spółdzielcze utworzyły 9 banków regionalnych, działających jako spółki akcyjne.
Bank Spółdzielczy w Rumi został akcjonariuszem Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na mocy porozumienia dwóch banków w Rumi i w Szemudzie, Zebrania ich Przedstawicieli podjęły uchwały o połączeniu Banku Spółdzielczego w Szemudzie z Bankiem Spółdzielczym w Rumi z dniem 01.01.1997 r.

W celu podkreślenia lokalnego charakteru banku, Zebranie Przedstawicieli na podstawie uchwały z 07.06.2001r. zmieniło nazwę banku z Bank Spółdzielczy w Rumi na Bank Rumia Spółdzielczy.

W dniu 28 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Regulacja ta wprowadziła model dwuszczeblowy, w którym banki spółdzielcze, nie posiadające funduszy własnych w wysokości 5 mln EURO, zobowiązane były zrzeszyć się z wybranym dobrowolnie bankiem zrzeszającym. Bank Spółdzielczy w Rumi podpisał w dniu 28.03.2002 r. umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu tworząc razem ze 150-cioma bankami spółdzielczymi i GBW S.A. Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB).

Od roku 1985 Centrala Banku mieści się w nowo wybudowanym, wielokrotnie modernizowanym budynku w Rumi przy ul. Morskiej 21.

MISJA:

Realizujemy pomysły ludzi stąd.

WIZJA:

Bank i pracodawca pierwszego wyboru.
Lider SGB na Pomorzu.

NASZE WARTOŚCI:

Struktura Organizacyjna Banku