Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Polityce Cookies

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Systemy pomocowe dla firm

Od 29 kwietnia 2021 r. rozpoczął się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń został zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywa się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogą m.in.:

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

 

dodatkowe materiały:

 

Regulamin_TF_M P_1.0_umorzenia_13042021_final-1

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać:

a) mikrofirmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
– dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro,
– spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
– kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
– 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
– 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%,
– maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł,
– możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

b) Małe i Średnie Firmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
– dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro,
– spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
– subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy),
– maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Od 15 stycznia br. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0, obsługiwanego przez Spółdzielczą Grupę Bankową. W całej Polsce mikro, małe i średnie firmy z prawie 40 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego br.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Wnioski o dofinansowanie możesz składać za pomocą systemu bankowości internetowej.

Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo

Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo_instrukcja-1

Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20

Tarcza Finansowa PFR_2_0_prezentacja 

Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Firm – bezpłatne szkolenia online>> więcej

Tutaj znajdziecie Państwo szczegółowe informacje odnośnie programu Tarczy 2.0 : https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

„Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie”.

Wersja oryginalna komunikatu >> https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz  pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Szczególne rozwiązania pomocowe dla MŚP  dotkniętych trudną sytuacją biznesową, spowodowaną pandemią COVID-19 zostały wdrożone w ramach oferty gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego:

 • Zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • Brak prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji.
 • Obowiązek spełnienia warunku braku zaległości w ZUS/US na 1 lutego 2020 r.

W ramach podpisanego oświadczenia Bank będzie mógł zaoferować przedsiębiorcy następujące rodzaje gwarancji:

1. Gwarancję de Minimis –  realizowaną w ramach rządowego programu “Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”

Gwarancja ta zabezpiecza:

 • 80 proc. kwoty kredytu do 31.12.2021 r. (standardowo 60 % kwoty kredytu),
 • jest bezpłatna do 31.12.2021 r. (standardowo 0,5% kwoty gwarancji),
 • do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • dla firm, które w dniu 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.

2. Gwarancję COSME – udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy,

Gwarancja COSME to :

 • niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku, (0,7% dla kredytów obrotowych udzielonych do 31.12. 2021r.)
 • 80% wartości kredytu (maksymalna kwota kredytu to 600 tyś. zł),
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów,
 • do 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (kredyt obrotowy w okresie od 06.04.2020 r. do 31.12.2021r. może zostać objęty gwarancją na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy),
 • do 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • oprócz gwarancji zabezpieczeniem kredytu może być tylko weksel i pełnomocnictwo do rachunku (ograniczenia co do zabezpieczeń dodatkowych).

 „Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania”.

Gwarancję PLG-FGR – której celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania.

Gwarancja ta zabezpiecza :

 • 80% kapitału kredytu,
 • do 51 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • do 183 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy, gdy jest pomoc de minimis),
 • jest bezpłatna.

więcej o rozwiązaniach systemowych dowiesz się >>TU

Kwota faktury brutto:

500 zł 1 000 000 zł

Dni finansowania faktury:

dni
5 dni 90 dni
Koszt finansowania po odliczeniu podatków
0

?

Koszt finansowania netto po odliczeniu podatku VAT (23%) i dochodowego (19%)

 • Kwota odliczenia podatku VAT: 0
 • Kwota odliczenia podatku dochodowego: 0

Koszt finansowania brutto: 0

Na konto otrzymasz: 0

?

Na koszt finansowania faktury brutto składają się:

 • prowizja (0,09% dziennie): 0 zł (0 zł + 23% VAT)
 • odsetki 7,2% w skali roku naliczne dziennie 0 zł (0 zł + 23% VAT)

?

0 zł (wartość netto faktury minus prowizja) jest przelewane w 5 minut od zgłoszenia faktury, a 0 zł (VAT minus odsetki) w terminie płatności faktury przez kontrahenta do SMEO.

Złóż darmowy wniosek

Informacja wyświetlona na powyższym kalkulatorze nie jest ofertą, a prezentowany koszt usługi jest szacunkowy i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczny koszt usługi jest prezentowany w trakcie zlecenia faktury do finansowania i zawsze jest poddawany do akceptacji klienta. Koszt po odliczeniu podatków zakłada odliczenie 23% VAT oraz 19% podatku dochodowego.