Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu „Polityce Cookies

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Członkowie Banku

Czym jest Polityka Członkowska?

Polityka Członkowska określa sposób, w jaki Członkowie Banku Rumia Spółdzielczego współpracują z Bankiem, innymi Członkami Banku oraz Klientami. Polski kapitał i lokalny charakter działania naszego Banku sprawia, że pracując obok siebie, możemy budować wspólny potencjał. Wzajemnie się wspierać w realizacji celów, wypełniając misję Banku, która brzmi: „Realizujemy pomysły ludzi stąd”.

Przyłącz się do Banku Rumia Spółdzielczego i zostań jego Członkiem. Wspólny rozwój, jeden potencjał!

Bank Rumia Spółdzielczy liczy 186 Członków (stan na dzień 31.12.2017r.).

RADA NADZORCZA – liczba posiedzeń – nie mniej niż 6

TERMINY POSIEDZEŃ: 28 LUTY, 28 MARZEC, 25 KWIECIEŃ, 29 SIERPIEŃ, 28 LISTOPAD, 19 GRUDZIEŃ.

Pozostałe posiedzenia:

PREZYDIUM RADY – liczba posiedzeń – nie mniej niż 6

TERMINY POSIEDZEŃ: 21 LUTY, 20 MARZEC, 18 KWIECIEŃ, 22 SIERPIEŃ,
21 LISTOPAD, 12 GRUDZIEŃ

KOMISJA REWIZYJNA – liczba posiedzeń – nie mniej niż 2

TERMINY POSIEDZEŃ: 26 MARZEC, 23 KWIECIEŃ

KOMITET AUDYTU – liczba posiedzeń – nie mniej niż 4

TERMINY POSIEDZEŃ: 20 MARZEC, 24 KWIECIEŃ, 28 SIERPIEŃ,
27 LISTOPAD

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH – 17 MAJA 2018 ( czwartek)
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI – 7 CZERWCA 2018 (czwartek)

 

więcej o nas >>

polityka_czlonkowska_w_brs.pdf

statut_brs_obowiązujący od 28.08.2017.pdf

Jeśli budowanie wspólnej przyszłości, i poczucia sensu działalności naszego Banku nie jest Ci obojętne, a dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest nieodłącznym elementem dobrego biznesu oraz inwestycją w przyszłość dołącz do nas i zostań jednym z Właścicieli Banku Rumia Spółdzielczego !!!

Ponadto masz:

 • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Banku (Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza).
 • Możliwość brania udziału w Zebraniach Grupy Członkowskiej. Podejmowanie ważnych i strategicznych decyzji dotyczących działania Banku.
 • Indywidualny Opiekun Klienta dedykowany do współpracy z każdym Członkiem Banku. Możliwość skorzystania z nieodpłatnego doradztwa finansowego w zakresie świadczonych usług w Banku.
 • Udział Członków Banku w programach lojalnościowych tworzonych przez Bank, poprzez uwzględnianie członkostwa w Banku w zasadach polityki cenowej i prowizyjnej Banku, na zasadach określonych jak dla Klientów VIP.
 • Podnoszenie kompetencji biznesowych poprzez uczestnictwo zainteresowanych Członków w szkoleniach biznesowych organizowanych przez Bank.
  Udział w działalności społeczno – kulturalnej prowadzanej przez Bank na rzecz Klientów, Udziałowców.
 • Udział w zyskach Banku, raz w roku wypłacana jest dywidenda na zasadach określonych między innymi w Statucie Banku oraz w Polityce Ładu Korporacyjnego Banku.
 • Uhonorowanie Członków z wieloletnim stażem członkowskim.

Ostatnia Rada Nadzorcza odbyła się 29 sierpnia 2018r w Hotelu Faltom w Rumi.

Kolejna RN odbędzie się 28 listopada 2018r.

Tematem posiedzenia były:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy kredytowej członka Rady Nadzorczej (zrealizowano na posiedzeniu RN w dniu 6.07.2018r.).
 2. Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń Rady (z dnia 25.04.2018r. i 08.06.2018r.).
 3. Ocena wyników Banku za II kwartał 2018 roku w tym: bieżący stan kredytów nieregularnych, dyskusja na temat prognoz wykonania planu ekonomiczno-finansowego w II półroczu br.
 4. Ocena przebiegu zebrań Grupy Członkowskiej i ZP.
 5. Zatwierdzenie informacji z zakresu profilu ryzyk i poziomu kapitału.
 6. Analiza wynagrodzeń członków Zarządu Banku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. zmiany Regulaminu wynagradzania członków Zarządu BRS,
 9. kompetencji członka Zarządu,
 10. zmian w systemie informacji zarządczej (SIZ),
 11. zmian regulaminu dot. anonimowego zgłaszania naruszeń,
 12. upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Banku przy  czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Bankiem a członkami Zarządu.
 13. Sprawy bieżące

 

 

 

UWAGA!

Bank Rumia Spółdzielczy  wynegocjował stały rabat do salonu Toyoty w Rumi ul. Sobieskiego 28, a jego wartość przedstawia się następująco:  

 • 10% robocizna
 • 5% zakup części i akcesoriów
 • 3%-5% zakup nowego samochodu w zależności od modelu

Rabat ten przysługuje pracownikom Banku oraz udziałowcom BRS i jest on udzielany po przedstawieniu w salonie Toyoty stosownego zaświadczenia.  Zaświadczenie to wystawia Małgorzata Matczak lub Justyna Lehmann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaryzujemy się z rodzicami wnuczka naszej koleżanki.

 

NOWE wyzwanie na ten rok!

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadamiamy, że w dniu 19.12.2017 r. (wtorek) godz. 14.00 w Hotelu Faltom Business odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
 2. Przedstawienie projektu strategii Banku 2018-2020 i planu ekonomiczno-finansowego na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały dot. zatwierdzenia strategii banku na lata 2018-2020.
 4. Realizacja polityki członkowskiej banku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji planów kontroli wewnętrznej BRS na 2018 rok.
 6. Opracowanie planu pracy Rady Nadzorczej, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Komisji Audytu na 2018 rok.
 7. Sprawy bieżące.

 

************************************************************************

 

Bank Rumia Spółdzielczy realizuje Politykę Członkowską umacniając więzi z Członkami BRS, między innymi poprzez wspieranie wydarzeń kulturalno – sportowych w naszym regionie.  Dnia 16 września w Fabryce Kultury w Redzie miał miejsce koncert Ani Karwan.

    

W imieniu Zarządu dziękujemy, że zechcieli Państwo spędzić z nami ten wieczór.

więcej o wydarzeniach

POMOC POSZKODOWANYM W NAWAŁNICY

Przystąp do akcji humanitarnej, jaką jest niesienie pomocy poszkodowanym w nawałnicy, która przeszła nad Pomorzem w nocy z 12 na 13 sierpnia br. i wyrządziła mnóstwo szkód m.in. na terenie powiatów: kościerskiego , kartuskiego , chojnickiego , człuchowskiego, puckiego i lęborskiego. Na pomoc poszkodowanym ruszyło mnóstwo instytucji, do których Bank Rumia Spółdzielczy decyzją Zarządu postanowił także się przyłączyć. Tej nocy zginęło w sumie sześć osób, z tego pięć w naszym województwie. W miejscowości Suszek w powiecie chojnickim zginęły dwie harcerki, kilkudziesięciu harcerzy zostało rannych, a obóz, na którym przebywali, kompletnie zniszczyły wiatrołomy.

Ogrom zniszczeń, który dotknął mieszkańców w wielu rejonach Pomorza nie może pozostawić nas obojętnymi.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji wsparcia poszkodowanych przysłowiową złotówką, która zapewne pomoże przetrwać wielu ludziom ten najtrudniejszy okres, a w rezultacie odbudować swoje domostwa.

Jako Bank społecznie odpowiedzialny, postanowiliśmy wziąć udział w akcji niesienia pomocy najbardziej poszkodowanym.  Bank Rumia Spółdzielczy przekaże środki finansowe na pomoc najbardziej poszkodowanym w wyniku huraganu.

Poniżej numer konta, na który można wpłacać pieniądze na pomoc ofiarom nawałnicy na Pomorzu do dnia 31.08.2017 roku:

DANE DO PRZELEWU:

13-552-198/10

NRB 56 8351 0003 0000 0013 9000 2110

Tytułem: poszkodowanym w nawałnicy – sierpień 2017

TAŃSZE PALIWO z kartą FLOTEX!

Już w ofercie przedpłacona karta paliwowa, przeznaczona dla Przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT oraz
Rolników.

KORZYŚCI dla KLIENTA to>> 

Oszczędność pieniędzy:

      – rabat 9 gr za litr paliwa niezależnie od ilości,

      – możliwość zaoszczędzenia łącznie nawet kilkunastu groszy na litrze dzięki usłudze    
        „Mapa cen”,

Wygoda:

      – bezgotówkowe transakcje kartą,

      – dostęp do Panelu Klienta 24h/7 i zbiorcza faktura VAT dostępna online,

      – wszystkie informacje o flocie w jednym miejscu oraz możliwość ustawienia przypomnień,

Elastyczność:

      – 3 rodzaje kart paliwowych, dopasowanych do potrzeb klienta, wielkości firmy
       czy rodzaju prowadzonej działalności.

Przyjdź do nas i zapytaj o kartę FLOTEX!!!

 

 

W ramach realizacji Polityki Członkowskiej Banku Rumia Spółdzielczego, budujemy więzi z Członkami naszego Banku poprzez wspieranie wydarzeń kulturalno – sportowych w naszym regionie oraz nasz czynny udział w nich. Dnia 28 czerwca w MDK w Rumi miał miejsce spektakl „Po drugiej stronie rampy”, spektakl-kabaret z piosenkami z lat 20-30. Jako jeden ze sponsorów wydarzenia, chcemy zachęcić do obejrzenia tych co nie byli, bo warto. My byliśmy i się dobrze bawiliśmy. W imieniu Zarządu dziękujemy, że zechcieli Państwo spędzić z nami ten wieczór.

 

Zapraszamy serdecznie naszych Członków na nadchodzące wydarzenie – XIX Światowy Zjazd Kaszubów, który się odbędzie 1 lipca 2017r.

Zarząd
Banku Rumia Spółdzielczego

 

 

 

 

 

więcej o nas >>

 

 

 

Zapraszam do kontaktu

Justyna Lehmann
Asystentka Zarządu