Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Polityce Cookies

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Członkowie Banku

Czym jest Polityka Członkowska?

Polityka Członkowska określa sposób, w jaki Członkowie Banku Rumia Spółdzielczego współpracują z Bankiem, innymi Członkami Banku oraz Klientami. Polski kapitał i lokalny charakter działania naszego Banku sprawia, że pracując obok siebie, możemy budować wspólny potencjał. Wzajemnie się wspierać w realizacji celów, wypełniając misję Banku, która brzmi: „Realizujemy pomysły ludzi stąd”.

Przyłącz się do Banku Rumia Spółdzielczego i zostań jego Członkiem. 

Wspólny rozwój, jeden potencjał!

Bank Rumia Spółdzielczy liczy 193 Członków (stan na dzień 31.12.2020r.).

Plan  pracy  Rady Nadzorczej Banku Rumia Spółdzielczego na rok 2021

RADA NADZORCZA – liczba posiedzeń – nie mniej niż 6

TERMINY POSIEDZEŃ: 24 LUTY, 31 MARZEC, 28 KWIECIEŃ, 15 WRZESIEŃ, 28 PAŻDZIERNIK, 17 GRUDZIEŃ.

Pozostałe posiedzenia:

PREZYDIUM RADY – liczba posiedzeń – nie mniej niż 6

TERMINY POSIEDZEŃ: 17 LUTY, 24 MARZEC, 21 KWIECIEŃ, 8 WRZESIEŃ,
20 PAŹDZIERNIK, 8 GRUDZIEŃ

KOMITET AUDYTU – liczba posiedzeń – nie mniej niż 4

TERMINY POSIEDZEŃ: 29 MARZEC, 26 KWIECIEŃ, 13 WRZESIEŃ,
25 PAŹDZIERNIK

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH – 7  CZERWCA 2021 (poniedziałek)
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI – 28 CZERWCA 2021 (poniedziałek)

 

więcej o nas >>

statut_brs_obowiązujący od 27.08.2019.pdf 

Polityka czlonkowska_2021

Jeśli budowanie wspólnej przyszłości i poczucia sensu działalności naszego Banku nie jest Ci obojętne, a dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest nieodłącznym elementem dobrego biznesu oraz inwestycją w przyszłość, dołącz do nas i zostań jednym z Właścicieli Banku Rumia Spółdzielczego !

Co zyskujesz będąc Członkiem Banku?

 • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Banku (Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza).
 • Możliwość brania udziału w Zebraniach Grupy Członkowskiej. Podejmowanie ważnych i strategicznych decyzji dotyczących działania Banku.
 • Indywidualny Opiekun Klienta dedykowany do współpracy z każdym Członkiem Banku. Możliwość skorzystania z nieodpłatnego doradztwa finansowego w zakresie świadczonych usług w Banku.
 • Udział Członków Banku w programach lojalnościowych tworzonych przez Bank, poprzez uwzględnianie członkostwa w Banku w zasadach polityki cenowej i prowizyjnej Banku, na zasadach określonych jak dla Klientów VIP.
 • Podnoszenie kompetencji biznesowych poprzez uczestnictwo zainteresowanych Członków w szkoleniach biznesowych organizowanych przez Bank.
  Udział w działalności społeczno – kulturalnej prowadzanej przez Bank na rzecz Klientów, Udziałowców.
 • Udział w zyskach Banku, raz w roku wypłacana jest dywidenda na zasadach określonych między innymi w Statucie Banku oraz w Polityce Ładu Korporacyjnego Banku.
 • Uhonorowanie Członków z wieloletnim stażem członkowskim.

Zarząd Banku Rumia Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 15 Statutu Banku w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Hotelu Faltom przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Rumi odbędzie się

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I 

Banku Rumia Spółdzielczego

Jednocześnie na podstawie § 17 Statutu Banku Zarząd ustala drugi termin Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu o godz. 1030.

Zarząd
Banku Rumia
Spółdzielczego

 

 

 

UWAGA!

Bank Rumia Spółdzielczy  wynegocjował stały rabat do salonu Toyoty w Rumi ul. Sobieskiego 28, a jego wartość przedstawia się następująco:  

 • 10% robocizna
 • 5% zakup części i akcesoriów
 • 3%-5% zakup nowego samochodu w zależności od modelu

Rabat ten przysługuje pracownikom Banku oraz udziałowcom BRS i jest on udzielany po przedstawieniu w salonie Toyoty stosownego zaświadczenia.  Zaświadczenie to wystawia Małgorzata Matczak lub Justyna Lehmann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam do kontaktu

Justyna Lehmann
Asystentka Zarządu